Okresné majstrovstvá OPK v malokalibrovom štvorboji / OM400 / 

images

Okresné majstrovstvá OPK v Baterii B50 

images