Námestovo dňa 17. 10. 2022

Propozície
Verejného kombinovaného streleckého preteku M 400 + batéria B 25 o putovný pohár predsedu OkO SPZ Námestovo – XIX. ročník
 
  1. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:                                  OkO SPZ Námestovo
Termín:                                          06. 11. 2022 ( nedeľa)
Miesto:                                             strelnica v Hruštíne
Účasť:                                             podmienená predložením platného poľ. lístka a zb.                            
                                                         preukazu                                                                        
Žrebovanie:                                    podľa prezentácie  
 
  1. Časový program:
07:30 hod – 08:00 hod                   prezentácia,
08:00 hod – 08:15 hod                   otvorenie preteku
08:30 hod                                       začiatok preteku
Po ukončení disciplíny redukovaný diviak – tréning na batériu
Po tréningu -                                   disciplína batéria

Čítaj ďalej