Vec: Propozície okresných majstrovstiev v malokalibrovkovom štvorboji M400

  1. Všeobecné ustanovenia :

            Usporiadateľ                        : SPK, OPK Námestovo

            Termín                                  : 22. mája 2022 (nedeľa)

            Miesto                                    : Strelnica ŠKS Hruštín

            Účasť                                     : Podmienená predložením platného poľovného lístka a zbroj-

                                                           ného preukazu.

            Žrebovanie                            : Prezentácia bude slúžiť zároveň ako poradie žrebovania.

čítaj ďalej