Slovenský poľovnícky zväz – Okresná organizácia NÁMESTOVO

 

Námestovo dňa 25. 10. 2021

Propozície

Verejného kombinovaného streleckého preteku M 400 + batéria B 25 o putovný pohár predsedu OkO SPZ Námestovo – XVIII. ročník

  1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                                   OkO SPZ Námestovo

Termín:                                          07. 11. 2021 ( nedeľa)

Miesto:                                             strelnica v Hruštíne

Účasť:                                             podmienená predložením platného poľ. lístka a zb.  preukazu                                                                        

Žrebovanie:                                    podľa prezentácie  

 

  1. Časový program:

07:30 hod – 08:00 hod                   prezentácia,

08:00 hod – 08:15 hod                   otvorenie preteku

08:30 hod                                       začiatok preteku

Po ukončení disciplíny redukovaný diviak – tréning na batériu

Po tréningu -                                   disciplína batéria

čítaj ďalej