OPK Námestovo upozorňuje všetkých svojich členov, aby si skontrolovali platnosť svojho poľovného lístka.

  1. V zmysle § 51 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení novely č.115/2013 Z.z. o poľovníctve sa poľovné lístky vydávajú na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca. Osobám starším ako 62 rokov na dobu neurčitú. Pre poslucháča strednej odbornej školy, resp. vysokej školy na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom sa poľovný lístok vydáva na obdobie riadneho štúdia, platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.
  2. Vypísať priloženú žiadosť o predĺžení poľovného lístka a súhlas dotknutej osoby
  3. Poplatky sú nasledovné:

   Členské do SPZ s poistkou – 20€/ rok.

               Predĺženie poľovného lístka na 1 rok :         5 €

                                                                     5 rokov:   20 €

                                                                   10 rokov: 40 €

 To znamená, že kompletné poplatky za lístky aj s členským sú nasledovné:

          1 rok:       25 € ,

         5 rokov:   120 €,

     10 rokov:   240 €

  1. Všetky doklady je potrebné priniesť spolu s dvomi fotografiami o rozmere 3x3,5 cm najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti poľovného lístka t.j. do 01.12. príslušného roku v zmysle platnej legislatívy.

 

Tlačívá: